Nhiều người thấy mình làm búa xua việc để kiếm tiền, làm hết ngày đến làm đêm thì khen mình giỏi

Nói thật nha, mình đéo muốn giỏi đâu, thề luôn đó. Đời mình làm biếng bỏ mẹ ra, ước mơ hồi nhỏ cũng đơn giản vô cùng, đó chính là lớn lên ...
Advertisement