Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

247 & 247

TẢN MẠN VỀ KIM CƯƠNG...


Kim cương thực ra là một dạng cacbon, giống như than chì, nhưng nhờ được nén ở nhiệt độ và áp suất rất cao nên biến thành kim cương. Kim cương có độ cứng cao nhất, và nó chỉ có thể bị cắt bởi một viên kim cương khác. Kim cương được đánh giá qua 4CCarat (khối lượng), Clarity (độ trong suốt), Color (màu sắc) và Cut (cách cắt).

Những người thành công thường cũng chịu “nén” dưới áp lực công việc rất cao và trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Họ biết cách chịu đựng và vượt qua, đồng thời, cũng lấy chính sự khắc nghiệt và áp lực công việc làm động lực và niềm vui cho mình. Người thành công cũng có 4C – Challenge (mục tiêu thách thức), Compliance (kỷ luật, tuân thủ), Consistence (kiên trì, nhất quán), và Critical thinking (tư duy phân tích).

Có sự liên quan nào giữa người thành công và kim cương? Chẳng có gì liên quan cả ngoài chuyện cả hai cùng bị nén ở "áp suất" cao, cùng có 4C như trên, và người thành công thường mua kim cương để cất giữ hoặc làm trang sức...