Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

247 & 247

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA THUẾ


BÊN MÌNH VỪA THANH TRA THUẾ XONG.

Xin chia sẻ với các bạn về tình huống thuế TNCN các bạn cùng thảo luận và đưa ra ý kiến, mai mình sẽ đưa ra câu trả lời nhé.

=> Tình huống: Cơ quan thuế yêu cầu gửi gửi file mềm tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm (năm đang thanh tra) mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN, trên tờ khai quyết toán thuế TNCN chỉ tiêu {10} mình đã tích “x” cá nhân ủy quyền quyết toán thay.

Sau khi xem xét, cơ quan thuế đưa ra một list danh sách cán bộ công nhân viên có thu nhập từ 2 nơi trở lên và truy thu thuế TNCN.

Câu hỏi: Theo các bạn kế toán lên cung cấp những hồ sơ gì kèm theo để giải trình tình huống trên và có phải nộp thuế TNCN không?

=> CHÚ Ý: Người lao động có 02 nơi thu nhập trở lên xảy ra các trường hợp sau:

1. Trong năm người lao động chuyển việc từ công ty A sang công ty B.

2. Người lao động thực sự đang cùng lúc làm 2 đến 3 công ty nhưng vẫn ủy quyền quyết toán thay.

3. Người lao động chỉ có duy nhất thu nhập tại một nơi đang làm việc nhưng khi cơ quan thuế đưa ra lại có thu nhập từ nhiều nơi.

24 & 24 - 247 & 247 - 365 & 365