Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐÀN ÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐÀN ÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai

Nên cứ hễ đàn ông thì thường mê mấy đứa n-g-ự-c to vì dĩ nhiên cái đó đập vào mặt đầu tiên, còn đàn bà lại đổ với những lời đường mật của đà...
Advertisement