Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng

XIN VISA CỦA TNS VÀ TTS

Mình vừa gọi điện lên đại sứ quán Hàn Quốc tại Fukuoka hỏi lại cho chắc mới dám trả lời mọi người. TNS VÀ TTS HOÀN TOÀN CÓ THỂ XIN VISA...
Advertisement