Hiển thị các bài đăng có nhãn MÔI GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MÔI GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng

Làm gì khi sang Nhật theo diện kỹ sư hoặc du học mà lỡ bị công ty môi giới ở VN khai chưa kết hôn trong khi bản thân đã kết hôn

Các bạn sẽ làm gì nếu lần đầu đi sang Nhật theo diện kỹ sư hoặc du học mà lỡ bị công ty môi giới ở VN khai chưa kết hôn trong khi bản thân ...
Advertisement