NGHỀ QUẢN LÝ, NGHỀ LÃNH ĐẠO

Tôi là một nhà “truyền giáo”. Giáo lý của tôi là “ Nghề quản lý ”, “ Nghề lãnh đạo ”. Những thuật ngữ này, tôi nói ở các diễn đàn, lớp học, ...
Advertisement